UKS Sekcja Sport

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail o promocjach, konkursach, wydarzeniach i koloniach organizowanych przez Klub Sportowy Sekcja Sport.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka-uczestnika zajęć i pokazów organizowanych przez Klub Sportowy Sekcja Sport utrwalonego na zdjęciach i filmach poprzez publikację na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube,Instagram) Klubu Sportowego Sekcja Sport na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 ze zm.) Udzielona przeze mnie zgoda jest nieograniczona czasowo.